evaback

Työaikalain uudistus menossa

 

Nyt jos koskaan, viimeistään elokuun aikana, kannattaa käydä antamassa mielipiteensä uuteen työaikalakiin, kun sitä erikseen pyydetään eli kansalaisten mielipidettä asiasta. Samalla sivustolla voi valottaa näkemyksiään myös mm. nollatyösopimuksista ja muistakin aiheista.

Sinne sitten vain kommentteja menemään Työ- ja elinkeinoministeriöön päin uudesta tulevasta työaikalaista liittyen esim. työaikapankkeihin, etätyöhön, sapattivapaisiin ja kaikkeen muuhun mahdolliseen.

 

Vähääkään jos seuraa työelämää niin eri työpaikoilla porukka vaikuttaa jakautuneen esim. turvallisuushakuisiin ja ns. "rämäpäihin" riippuen mm. henkilön elämäntilanteesta. Voi olla muitakin pienempiä jakoja / ryhmiä.

 

Eikö työaikalaissa ja muissakin laeissa voisi huomioida tämä ja antaa työntekijöiden itse valita oma työrytminsä vaikka sen perusteella, mikä on hänelle tuloksellisinta. Koska siitähän tässä on kyse lopulta, firman tuloksellisuudesta ottaen kuitenkin huomioon työntekijän pitkäkestoinen hyvinvointi. Hänen ja firman parhaaksi.

 

Tj:t firmoissa voisivat vaikka kysyä työntekijöiltä parhaimmat mallit ja toteuttaa niistä ainakin eniten kannatusta saneet, jos mahdollista. Nykyään netti mahdollistaa joustavat käytännöt niin kommunikaation kuin itse työnkin tekemisen suhteen, sikäli ei ole paluuta enää 70-luvulle.

 

Voi olla, että jos työntekijät tätä kautta huomaavat pomojen välittävän heidän hyvinvoinnistaan eikä pelkästä tuloksellisuudesta, niin tämä lisää yleensä näiden välistä tahojen luottamusta eikä kohta enää tarvita mitään ay:tä siihen väliin päätettäessä työehtosopimuksista sun muusta.

------------------------------------ 

 

”Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta työryhmän mietinnöstä, johon sisältyy hallituksen esitysluonnos uudeksi työaikalaiksi 1.9.2017 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden 1996 työaikalain. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia sekä tehdä työaikadirektiivistä ja muista kansainvälisistä reunaehdoista johtuvia tarkistuksia. Pääperiaatteiden osalta esityksessä on pidättäydytty voimassa olevan työaikalain sääntelytavassa. - - ”

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9766...

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat